Försenade flygningar

Du har rätt till service om en flygning försenas och för en lång försening kan du också kräva standardersättning. Dessutom kan du ha rätt till skadestånd som flygbolaget betalar. Se hur mycket du kan kräva och vad du kan göra om flygbolaget vägrar att gå med på dina krav. Flygbolaget har en skyldighet att informera dig

Rätt till service

Flygpassagerarens rätt till service vid förseningar beror på flygresans längd och förseningens varaktighet, som flygbolaget har uppskattat.

Standardersättning för förlorad tid

Du kan få standardersättning om din flygning försenas med minst tre timmar från den tidtabellsenliga ankomsttiden. Standardersättningen kompenserar förlorad tid.

Om flygbolaget inte har erbjudit dig standardersättning, lönar det sig att kräva kompensation snarast möjligt.

Hur stor är standardersättningen?

Ersättningsbeloppet bestäms utifrån flygresans längd och den försening som ombokningen föranleder. Flygbolaget kan återbetala biljettpriset och betala kompensationen kontant, via banköverföring, med en check eller, med resenärens skriftliga samtycke, med resevouchers eller andra tjänster.

Resans längdFörsening på destinationenErsättning
Flygturens längd högst 1 500 kmöver 3 h250 €
Flygtur inom EU, över 1 500 km eller flygning till land utanför EU 1 500–3 500 km över 3 h400 €
Flyg från land utanför EU (avgående/ankommande), flygturens längd över 3 500 km3–4 h300 €
Flyg från land utanför EU (avgående/ankommande), flygturens längd över 3 500 km över 4 h600 €

När uteblir standardersättningen?

Rätt till kompensation föreligger inte om förseningen beror på extraordinära omständigheter och inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Skadestånd för skada som orsakats av försening

Om förseningen av flyget orsakar skada kan du få skadestånd. Skadestånd kan betalas endast för kostnader som kan bevisas, såsom en tågbiljett som blivit oanvänd på grund av förseningen, inte för besvikelse och förtret.

Paketresor

Om din flygning var en del av en paketresa:

  • Du kan kräva standardersättning vid inställd flygning, försening och nekad ombordstigning på samma sätt som för en reguljärflygning som du bokat på egen hand. Om du ansöker om standardersättning på grundval av rättigheterna enligt EG-förordningen, ska kravet framställas hos det flygbolag som utför flygningen.
  • Du kan dessutom kräva kompensation av researrangören för fel.

Om flygbolaget vägrar gå med på dina krav

Om din flygning inte motsvarade överenskommelsen kan du lämna in ett klagomål till flygbolaget. Det lönar sig att klaga så snart som möjligt. Om reklamationen till flygbolaget inte ger resultat kan du lämna in ett klagomål till myndigheten.

Rättigheternas giltighet

Dessa rättigheter gäller alla utrikesflygningar (reguljär- och charterflygningar) som avgår från en flygplats inom EU. När det gäller flygningar från länder utanför EU gäller dessa rättigheter endast flygbolag från EU. Reglerna gäller även Norge, Schweiz, Island och Storbritannien samt deras flygbolag.