Luoton ennenaikainen takaisinmaksu

Luoton maksaminen ennen erääntymistä

Kuluttajaluoton voi maksaa pois kokonaan ennen luoton erääntymistä. Sitä voi myös lyhentää sovittua isommalla summalla. Näin voi säästää luottokustannuksissa.

Luoton maksaminen ennenaikaisesti on lakisääteinen oikeus, eikä siitä tarvitse olla mainintaa luottoehdoissa. Jos luoton tai sen osan maksaa ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan.

Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

Luotonantajan oikeus korvaukseen

Luotonantaja voi vaatia korvausta ennenaikaisesta maksamisesta, jos luotto maksetaan ennenaikaisesti takaisin jaksolla, jonka osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta.

Luotonantajan korvaus ei kuitenkaan saa ylittää määrältään yhtä prosenttia ennenaikaisesti takaisinmaksetun luoton määrästä, jos luotto maksetaan takaisin vähintään vuotta ennen luottosopimuksen päättymistä.

Jos luottosopimuksen päättymiseen on alle vuosi, korvaus saa olla enintään puoli prosenttia ennenaikaisesti takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvauksena saa kuitenkin periä enintään koron määrän ennenaikaisen takaisinmaksun ja luottosopimuksen päättymisen väliseltä ajanjaksolta.

Luotonantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos

  • luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana enintään 10 000 euroa,
  • takaisinmaksu suoritetaan lainaturvavakuutuksen nojalla,
  • luotto perustuu käyttelytiliin liittyvään luottosopimukseen.

Asuntoluotot

Luotonantaja saa periä korvauksen asuntoluoton ennenaikaisesta maksamisesta, jos luottoa on myönnetty yli 20 000 euroa ja luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta.

Korvauksena luotonantaja saa periä enintään korkotason alenemisesta johtuvan tappion jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottojaksolta tai viitekoron määräytymisjaksolta. Finanssivalvonta antaa tarkempia määräyksiä tappion laskentamenetelmästä.

 

 


Asiasanat: Luotto, Maksaminen
Päivitetty 16.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.