Sopimuksen irtisanominen ja irtisanomisilmoitus

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus loppuu, kun jompi kumpi on irtisanonut sen. Irtisanomiseen voi yleensä tehdä milloin tahansa.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika ei saa olla kohtuuttoman pitkä ja pisimmillään se voi olla yleensä 30 päivää tai 1 kuukausi. Joissakin tapauksissa,kuten huoneenvuokrasuhteissa, irtisanomisaika alkaa kulua vasta irtisanomishetkellä kulumassa olevan kuukauden viimeisestä päivästä.

Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen

Määräaikainen sopimus päättyy sopimuskauden päätyttyä. Kuluttaja ei voi irtisanoa sopimusta kesken sopimuskauden muuten kuin joissakin erityistilanteissa.

Jos kuluttaja haluaa ilman erityistä syytä irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, yritys voi kohtuuden rajoissa määritellä, millaisilla ehdoilla se irtisanomisen hyväksyy. Yrityksellä voi olla oikeus kohtuulliseen korvaukseen sopimuksen ennenaikaisen päättämisen vuoksi. Korvauksen pitää vastata niitä kustannuksia, joita peruuttaminen todellisuudessa aiheuttaa myyjälle.

Jos kuluttaja on joutunut maksuvaikeuksiin merkittävän ja ennakoimattoman elämäntilanteen muutoksen vuoksi (esimerkiksi sairaus, työttömyys, vammautuminen tai muu itsestä riippumaton syy), kuluttaja voi vedota sosiaaliseen suoritusesteeseen. Sosiaalinen suorituseste oikeuttaa yleensä sopimuksen irtisanomiseen, jolloin yritys voi periä vain sopimuksen päättymiseen saakka kertyneet maksut.

Esimerkiksi sähkömarkkinalaissa ja viestintämarkkinalaissa on irtisanomista koskevia erityissäännöksiä, jotka vaikuttavat sähkösopimuksien ja liittymäsopimuksien ehtoihin.

Liittymäsopimuksen irtisanominen
Maksu-tv-palvelun irtisanominen

Irtisanomisilmoitus

Sopimuksen voi irtisanoa tekemällä irtisanomisilmoituksen, joka voi olla vapaamuotoinen. Kuitenkin esimerkiksi vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti. Jos sopimuksen irtisanoo suullisesti, irtisanomisilmoituksesta olisi hyvä saada kirjallinen vahvistus, esimerkiksi sähköpostiviesti. Irtisanomisilmoituksen voi tehdä myös yrityksen yhteystietonaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Yritys ei saa periä irtisanomisesta erillistä maksua.


Asiasanat: Irtisanominen, Sopimus
Päivitetty 6.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.