Tidningsprenumerationer

Många tidningsprenumerationer är tidsbundna. Bekanta dig noggrant med prenumerationsvillkoren innan du beställer en tidning.

Bekanta dig noggrant med villkoren för tidningsprenumerationen

Du kan alltid avstå. Det finns inget köptvång även om en tidningsförsäljare skulle ha lagt ner mycket tid på att presentera ett erbjudande. Bekanta dig noggrant med tidningens prenumerationsvillkor och gör endast beställningen om du kan godkänna villkoren i sin helhet.

Kontrollera följande innan du beställer en tidning:

  • det totala priset för prenumerationen
  • prenumerationens varaktighet
  • avbeställningsvillkoren
  • fortsätter en tidsbunden prenumeration automatiskt att gälla tills vidare efter att avtalstiden eller erbjudandet löpt ut och vilka är de normala totala kostnaderna för faktureringsperioden.

Annullering av tidningsprenumeration

Reglerna för distansförsäljning gäller för tidningsprenumerationer som beställts via näthandel, telefonförsäljning och postorderförsäljning. Om det är fråga om en tidsbunden eller en fortlöpande prenumeration på en tidning, har du rätt att annullera distansförsäljningsbeställningen genom att underrätta tidningsförsäljaren på det sätt som anges i ångeranvisningarna senast 14 dagar efter att den första tidningen mottagits. Ångerrätten vid distansförsäljning gäller inte enstaka nummer av tidningar, tidskrifter eller periodiska publikationer.

 

Uppsägning av tidningsprenumeration

Många tidningsprenumerationer är tidsbundna. Uppsägning är i allmänhet inte möjlig mitt under ett tidsbundet prenumerationsavtal. En tidsbunden tidningsprenumeration får inte kopplas samman så att den fortsätter med en annan tidsbunden prenumeration, men vanligtvis fortsätter prenumerationen tills vidare efter den utsatta tiden. Om du vill avsluta en prenumeration som gäller tills vidare ska du meddela detta på en uppsägningsblankett eller på något annat otvetydigt sätt. Du kan inte säga upp avtalet genom att sluta betala fakturorna.

Tidningsförsäljarens skyldigheter

  1. I telefon ska tidningsförsäljaren genast i början av samtalet uppge sitt namn och samtalets kommersiella syfte.
  2. Innan en tidningsprenumeration görs ska konsumenten tydligt och begripligt informeras om det totala priset på hela faktureringsperioden. Om avtalet fortfarande gäller efter erbjudandeperioden ska konsumenten även informeras om de normala totalkostnaderna för faktureringsperioden efter erbjudandeperioden.
  3. Konsumenten ska få en beställningsbekräftelse på ett avtal som ingåtts via distansförsäljning inom skälig tid och på ett varaktigt sätt. Den ska innehålla alla de uppgifter som avses i lagen samt en ångerblankett och ångeranvisningar, om de inte har lämnats till konsumenten redan tidigare.

Gör så här om det uppstår problem med en tidningsprenumeration