Rapportering

Registrerade researrangörer ska regelbundet rapportera till Konkurrens- och konsumentverket (KKV).

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) använder det elektroniska rapporteringssystemet VALMA, genom vilket researrangörer som hör till resegarantiregistret rapporterar till KKV.

Med tanke på researrangörens informationssäkerhet rekommenderas researrangörerna att skicka in uppgifterna via Valma.

En registrerad researrangör skickar uppskattningar av den kommande verksamheten till KKV

  • minst en gång per år
  • omedelbart om den ställda säkerheten riskerar överskridas. Det är bra att instruera bokföraren att följa kassaflödet från paketresorna så att säkerheten inte överskrids.

Alla registrerade researrangörer ska senast 4 månader efter utgången av bokslutsperioden sända följande till KKV:

  • räkenskapsperiodens realiserade siffror och
  • sina bokslutsuppgifter.

Enligt revisionslagen (1141/2015) ska researrangörer som är revisionsskyldiga också lämna in en revisionsberättelse.

Researrangörens rapportering

Dessa formulär är ett alternativt sätt att rapportera om Valma är inaktiverad. Blanketterna skickas antingen per post eller per e-post.

Registratorskontoret

Vardagar kl. 8–16.15

Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors, PB 5 00531 Helsingfors