Avbokning av resa

Personer som köpt en paketresa

Får jag avboka en redan betald paketresa och på vilka villkor?

Resenären har alltid rätt att avboka en paketresa, men i allmänhet måste man betala en avbokningsavgift för avbokningen. Om resan måste avbokas på grund av en extraordinär omständighet får avbokningen av paketresan göras kostnadsfritt. Bedömningen av kostnadsfria avbokningar av resor görs från fall till fall.

Både researrangören och resenären kan avboka en resa på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter vid eller i omedelbar närhet av resmålet, om dessa sannolikt påverkar genomförandet av resan på överenskommet sätt.

Extraordinära omständigheter kan anses vara till exempel naturkatastrofer, såsom omfattande terrängbränder.

Om det på grund av situationen i destinationslandet inte är möjligt att ordna en resa avbokar researrangören vanligtvis resan själv, varvid du alltid är berättigad till återbetalning. Det är alltså i allmänhet inte nödvändigt att själv avboka resan. Resenären ska underrättas om avbokningen utan obefogat dröjsmål innan resan inleds.

Om resan går till andra sidan ön, d.v.s. inte direkt till brändernas verkningsområde, har jag ändå rätt att avboka paketresan kostnadsfritt?

I sådana fall måste man överväga vad som avses med omedelbar närhet och hur stort område man talar om. Ångerrätten sträcker sig inte nödvändigtvis till hela ön. Situationen kan dock förändras snabbt.

En ansvarsfull researrangör ställer in resan om det finns risk för att passagerarnas säkerhet äventyras.

I allmänhet lönar det sig att vänta och se på hur researrangören agerar i situationen. Även tidpunkten för resan har betydelse. Om det ännu är ett tag tills resan ska börja lönar det sig att i lugn och ro följa med hur situationen utvecklas.

Läs mer

Frånträdande av paketreseavtal

Paketresor och Naturkatastrofer

Personer som köpt flygbiljetter

Kan jag själv avboka ett flyg jag köpt eller boka om flygbiljetter kostnadsfritt till en senare tidpunkt?

Det finns ingen lagstiftning om konsumentens rätt att avboka eller ändra en ruttresa. Din rätt beror på om transportföretagets allmänna avtalsvillkor och biljettvillkor tillåter att flyget avbokas eller flyttas till en annan tidpunkt.

Om transportföretagets villkor och praxis under undantagsförhållanden leder till en oskälig situation kan du ha rätt till gottgörelse. Beloppet på gottgörelsen bedöms alltid från fall till fall.

Kan jag avboka inkvartering som jag bokat på egen hand?

Du kan med säkerhet avboka ett hotell som du har bokat på egen hand endast om hotellets avbokningsvillkor tillåter det. Du kan förhandla med hotellet om eventuella gottgörelser. I vissa situationer kan det vara möjligt att jämka avbokningsvillkoren.

Läs mer

Inkvarteringstjänster

Gottgörelser

Personer som köpt en paketresa

Har jag rätt till gottgörelse för en paketresa som avbrutits på grund av terrängbränder?

Det finns ett fel i resetjänsten om den inte motsvarar det som avtalats. Ansvar för fel uppstår även om felet beror på extraordinära omständigheter. Researrangören ska sträva efter att rätta till felet på resmålet och erbjuda alternativa och minst likvärdiga tjänster enligt behov.

På grund av terrängbränder kan researrangören ha begränsade möjligheter att rätta till felet eller erbjuda ersättande tjänster.

  • Konsumenten har rätt till prisavdrag om till exempel restiden förkortas från det avtalade eller om inkvarteringsarrangemangen inte motsvarar avtalet.
  • Konsumenten har inte rätt till skadestånd till exempel för extra kostnader, om felet har berott på omständigheter utanför researrangörens kontroll.

Hur länge måste man vänta på återbetalningar?

Om det är fråga om en inställd paketresa måste researrangören återbetala pengarna senast inom 14 dagar från frånträdande av avtalet.

Läs mer

Fel i paketresor och gottgörelser

Reklamationstjänsten – Paketresa

Personer som köpt flygbiljetter

Har jag rätt till gottgörelse för flyg som inställts av flygbolaget?

Om flygbolaget avbokar flygningen får passageraren enligt eget val välja mellan återbetalning av biljettpriset eller ombokning till en senare tidpunkt.

Beroende på orsaken till att flyget ställs in kan du dessutom ha rätt till standard- och skadeersättning.

Flygbolaget behöver inte betala ersättning om det kan påvisa att inställda flygningar beror på extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Om en inställd flygning beror på en naturkatastrof, såsom en terrängbrand, uppstår i allmänhet inget ersättningsansvar för flygbolaget.

Hur länge måste man vänta på återbetalningar?

Om det är fråga om avbokning av ett flyg som bokats på egen hand och som avbokats av flygbolaget och du väljer återbetalning av biljettpriset ska flygbolaget återbetala det betalda priset inom sju dagar.

Läs mer

Inställda flygningar