Kan naturkatastrofer på resmålet berättiga till avbokning eller avbrytande av resan?

Det kan före eller under resan förekomma oförutsedda händelser som gör att resenären eller researrangören kan avboka eller avbryta resan utan ansvar för tilläggskostnader eller skadestånd.

Du får avboka resan kostnadsfritt före resan på grund av oundvikliga och exceptionella omständigheter som sannolikt påverkar genomförandet av resan på överenskommet sätt på resmålet eller i dess omedelbara närhet. På motsvarande grunder kan du avbryta en redan påbörjad resa, varvid du ska få tillbaka priset för den del av resan som inte förverkligats.

Som exceptionella förhållanden kan betraktas till exempel naturkatastrofer, såsom översvämningar, vulkanutbrott, jordbävningar, flodvågor eller omfattande skogsbränder.

  • Resenären ska förbereda sig på växlande väderförhållanden på resmålet och till exempel på mycket höga temperaturer.
  • Avbokningsrätt utan kostnad kan vara möjlig om det är uppenbart att temperaturen på resmålet vid tidpunkten för resan är så exceptionellt hög att de tjänster som ingår i resan inte kan genomföras på överenskommet sätt eller om temperaturen skulle medföra särskilda hälsorisker för resenären. I bedömningen kan man också beakta vilka uppgifter researrangören har gett innan avtalet ingicks om typiska temperaturer och andra väderförhållanden på resmålet.

Även researrangören har rätt att ställa in eller avbryta resan, om exceptionella omständigheter hindrar researrangören att genomföra resan på överenskommet sätt

Läs mer