Byte av operatör och överföring av nummer

Du kan alltid behålla ditt befintliga telefonnummer även om du byter till en annan operatör. Du kan byta operatör även om ditt abonnemang är tidsbundet, men du måste betala avgifterna för ditt gamla abonnemang fram till avtalsperiodens slut.

Kontrollera om ditt telefonabonnemang är tidsbundet

Om du har ett tidsbundet telefonabonnemangsavtal med din nuvarande operatör måste du i allmänhet betala de relaterade avgifterna fram till avtalsperiodens slut.

Innan du byter operatör är det bra att kontrollera

  • Har du ett tidsbundet telefonabonnemang?
  • När upphör avtalets tidsbegränsning?
  • Vilka och hur höga avgifter är förknippade med det?

När du har rett ut dessa frågor kan du bedöma när det är förnuftigt att byta abonnemang.

Du kan kontrollera vilken typ av abonnemang du har till exempel i beställningsbekräftelsen, sammanfattningen av avtalet eller administrationstjänsten för ditt abonnemang till exempel på operatörens webbplats eller i mobilapplikationen.

 

Du kan få ett nytt abonnemangserbjudande av din gamla operatör

När du har bestämt dig för att byta operatör och ingått ett abonnemangsavtal med en ny operatör, säger den nya operatören upp ditt gamla abonnemang och ditt nummer flyttas över till den nya operatören. Processen med att flytta över ett nummer tar i allmänhet några dygn. Om du själv vill påverka tidpunkten för överföringen av telefonnumret går det oftast bra.

Under processen med att flytta över telefonnumret kan du av din nuvarande operatör få ett nytt abonnemangserbjudande (ett s.k. win back-erbjudande). Om du nappar på erbjudandet förblir du kund hos din nuvarande operatör. Om du tycker att din nuvarande operatörs erbjudande är bättre än den nya operatörens, kan du nappa på erbjudandet om du vill och då annulleras överföringen av numret. Den nya operatören har rätt att fakturera dig för telefonabonnemanget först efter att numret har flyttats över och endast om överföringen av numret genomförs.