Telefon-, internet- och postabonnemang

Telefon- och internetabonnemang är nödvändighetstjänster som alla har rätt till.

Marknadsföring av abonnemang och ingående av avtal

När du ska köpa ett abonnemang ska operatören informera dig om bland annat abonnemangets huvudsakliga egenskaper, pris och avtalets giltighetstid.

Ändring av villkoren i abonnemangsavtal

Din operatör kan höja priset på ett abonnemang som gäller tills vidare eller ändra andra avtalsvillkor för abonnemanget endast på de grunder som anges i lagen.

Byte av operatör och överföring av nummer

Du kan byta operatör även om ditt abonnemang är tidsbundet, men du måste betala avgifterna för ditt gamla abonnemang fram till avtalsperiodens slut.

Abonnemangsavtalets giltighetstid och uppsägning

Avtal som gäller tills vidare kan sägas upp när som helst. Tidsbundna avtal kan inte sägas upp under avtalsperioden.

Dröjsmål i leveransen av abonnemanget

Om du inte har tillgång till telefon- eller internetuppkopplingen vid den överenskomna starttidpunkten, har operatörens leverans fördröjts.

Fel i abonnemanget

Det är fel i ditt abonnemang om kvalitet eller leveranssätt inte motsvarar det som avtalats eller om tjänsten inte motsvarar uppgifterna i marknadsföringen.

Problem med faktureringen och operatörens ansvar

Om det finns ett fel i fakturan eller köpet kan du reklamera varan till säljaren eller tjänsteleverantören samt till operatören som fakturerar dig.

Betal-tv-tjänster, streamingtjänster och terminaler i samband med abonnemangsköp

Om operatören erbjuder dig ett servicepaket ska du tydligt informeras om produktens egenskaper, varaktighet och pris.

Post- och paketdistribution

Om du stöter på problem med leveransen av ett brev eller paket, kan du som mottagare eller avsändare ha rätt till ersättning.

Tidningsprenumerationer

Många tidningsprenumerationer är tidsbundna. Bekanta dig noggrant med prenumerationsvillkoren innan du beställer en tidning.