Telefon-, internet- och postabonnemang

Telefon- och internetabonnemang är nödvändighetstjänster som alla har rätt till.

När du ska köpa ett abonnemang ska operatören informera dig om bland annat abonnemangets huvudsakliga egenskaper, pris och avtalets giltighetstid.

Din operatör kan höja priset på ett abonnemang som gäller tills vidare eller ändra andra avtalsvillkor för abonnemanget endast på de grunder som anges i lagen.

Du kan byta operatör även om ditt abonnemang är tidsbundet, men du måste betala avgifterna för ditt gamla abonnemang fram till avtalsperiodens slut.

Avtal som gäller tills vidare kan sägas upp när som helst. Tidsbundna avtal kan inte sägas upp under avtalsperioden.

Om du inte har tillgång till telefon- eller internetuppkopplingen vid den överenskomna starttidpunkten, har operatörens leverans fördröjts.

Det är fel i ditt abonnemang om kvalitet eller leveranssätt inte motsvarar det som avtalats eller om tjänsten inte motsvarar uppgifterna i marknadsföringen.

Om det finns ett fel i fakturan eller köpet kan du reklamera varan till säljaren eller tjänsteleverantören samt till operatören som fakturerar dig.

Om operatören erbjuder dig ett servicepaket ska du tydligt informeras om produktens egenskaper, varaktighet och pris.

Om du stöter på problem med leveransen av ett brev eller paket, kan du som mottagare eller avsändare ha rätt till ersättning.

Många tidningsprenumerationer är tidsbundna. Bekanta dig noggrant med prenumerationsvillkoren innan du beställer en tidning.