Problem med faktureringen och operatörens ansvar för debiteringen av abonnemangsfakturan

Du kan köpa varor och tjänster med mobiltelefonen så att telefonabonnemanget debiteras för köpet.Om det finns ett fel i fakturan eller köpet kan du reklamera varan till säljaren eller tjänsteleverantören samt till operatören som fakturerar dig.

Som konsument har du rätt att lita på att

 • faktureringen fungerar
 • fakturan är tydlig och begriplig
 • fakturan innehåller tillräckligt med information för att utreda om den är korrekt.

Om tjänsten har använts i liten utsträckning skickar operatören inte nödvändigtvis en faktura varje månad. Operatörerna använder i allmänhet minimifaktureringsgränser. Fakturor som hamnar under dessa skickas inte, utan den del som inte fakturerats överförs till följande faktura. Om du ändå har fått fakturor regelbundet kan du höra dig för hos operatörens kundtjänst om din faktura verkar ha försenats.

Du kan i allmänhet också hämta fakturan på egen hand till exempel genom att logga in med ditt användarnamn och lösenord på operatörens webbplats eller i mobilapplikationen. Där kan du sköta dina abonnemangsärenden.

 

Du måste få en fakturaspecifikation

Operatören ska utan att du begär det och utan avgift specificera din faktura för användningen av telefonabonnemanget. Av specifikationen ska bland annat följande framgå tydligt:

 • abonnemangets grundavgift eller månadsavgift
 • samtalens, textmeddelandenas och dataöverföringstjänsternas andelar
 • tjänster med tilläggsavgift som debiterats på abonnemangsfakturan.

 

Operatören ansvarar för debiteringar som gjorts på abonnemangsfakturan

Operatörens abonnemangsfaktura kan debiteras för till exempel varor och tjänster som har beställts

 • genom att ringa en avgiftsbelagd telefontjänst
 • genom att skicka ett meddelande till en avgiftsbelagd textmeddelandetjänst eller
 • i en försäljares eller tjänsteleverantörs webbshop eller applikation och har betalats med mobilbetalning.

Du kan vända dig till din operatör till exempel i en situation där

 • ett företag inte levererar ett köp
 • ett köp har fakturerats fel eller
 • en produkt har ett fel som säljaren ansvarar för och som företaget inte går med på att gottgöra.

Då kan du också kräva gottgörelse av den operatör som fakturerat för köpet.

Operatörens ansvar är detsamma som kreditkortsbolagens när ett köp har betalats med kreditkort.

 

Operatören ska utreda oklara debiteringar

Du kan också reklamera till din operatör i en situation där du inte anser att du har gjort en beställning som syns på abonnemangsfakturan. Din operatör är skyldig att bevisa att beställningen är korrekt till exempel med hjälp av logguppgifter. Operatören ska kunna påvisa

 • när och hur beställningen har gjorts och
 • vilka varor eller tjänster avgiften utgörs av.

Din operatör kan inte vägra att utreda saken och konstatera att de endast fungerar som mellanhand eller betalningsförmedlare, utan operatören är skyldig att utreda fakturans riktighet.

Om du inte har gjort en avgiftsbelagd beställning kan du låta bli att betala den oklara delen av abonnemangsfakturan. Du behöver inte heller betala din operatör för avgifter som företaget som fungerat som säljare eller tjänsteleverantör inte har informerat om innan du gjorde beställningen.

Om du redan har hunnit betala fakturan kan du kräva ersättning av operatören i efterhand.

 

Kontakta din operatör om oklara fakturor

Om du misstänker att din faktura inte är korrekt ska du kontakta den egna operatörens kundtjänst. Om ditt klagomål till operatören inte ger önskat resultat kan du kontakta KKV:s konsumentrådgivning. Där får du gratis rådgivning, anvisningar och medlingshjälp i tvister.