Bostadsköp

Den lag som ska tillämpas på köp och försäljning av en bostad beror på boendeformen. Boendeformen påverkar köparens rättigheter och skyldigheter före och efter affären.

Sidorna om bostadsaffärer innehåller en sammanställning av praktisk information om köp och försäljning av olika typer av bostäder samt om fastighetsförmedling.

Uppdaterad 9.6.2014 Skriv ut