Delägarbostad

I en delägarbostad bor du först på hyra. Efter en viss tid kan du lösa in bostaden. Den boendes ansvar och rättigheter varierar beroende på avtalsförhållandet.

Delägarboende är en boendeform där den boende löser in en viss andel av bostaden, i allmänhet 10–15 procent, av bostadens pris. Till en början bor man i bostaden på hyra. Efter tidsfristen kan den boende lösa in bostaden. Delägarskapet kan vid behov användas som säkerhet för bostadslån.

Delägarbostäder kan vara både fritt finansierade och räntestödda av staten. Till bostäder med statligt räntestöd väljs de boende på basis av den boendes inkomster och förmögenhet. I fritt finansierade modeller har inkomster och förmögenhet ingen betydelse.

Den boendes ansvar och rättigheter varierar beroende på avtalsförhållandet i olika skeden. När det gäller egenskapen som hyresgäst bedöms ansvaret utifrån bestämmelserna om uthyrning av bostadslägenhet.

När du har löst in bostaden bestäms ditt ansvar för underhållsansvaret enligt lagen om bostadsaktiebolag.

Läs mer om att hyra ut en bostad

Att lösa in en delägarbostad

När du löser in bostaden, avdras från inlösningspriset den första placeringen du betalat och eventuellt de tilläggsandelar du köpt under hyrestiden.

När bostaden har lösts in till egen motsvarar den en vanlig bostad i ett bostadsaktiebolag.