Anmäl bluffar och bedrägerier

Vem som helst kan råka ut för ett bedrägeri. Det finns ingen anledning att hålla det för sig själv, du kan hjälpa andra genom att berätta om det. Informationen från konsumenterna är värdefull för myndigheterna. Med hjälp av den kan man ingripa i lagstridig verksamhet och förhindra att andra utsätts för samma bedrägeri.

Bluffar och bedrägerier har blivit vanliga och vem som helst kan råka ut för dem. Nya bedrägerier utvecklas ständigt på marknaden och speciellt på nätet förekommer det rikligt med bedrägerier som konstant ändrar form och drar nytta av aktuella fenomen. Bedrägerier förekommer även via telefon. Du kan också bli lurad hemma eller då du besöker en affär, men det händer mer sällan.

En av konsumentmyndighetens centrala uppgifter är att ge information om bedrägerier och att ge vägledning i problemsituationer

Bedrägerier är svåra eller till och med omöjliga att upptäcka, eftersom internationell organiserad brottslighet kan ligga bakom bedrägeriet. Därför det är viktigt att du vet hur du kan identifiera och skilja åt ett bedrägeriförsök från saklig handel och vet vad du ska göra om du har blivit offer för ett bedrägeri.

Berätta om bedrägeriet