Välgörenhetsbedrägerier

Välgörenhetsbedrägerier utnyttjar människors vilja att hjälpa. Skänk inte pengar om du har minsta tvivel om insamlingens laglighet. En hederlig aktör har alltid penninginsamlingstillstånd.

Välgörenhet eller bedrägeriförsök?

Välgörenhetsbedrägerier förekommer till exempel vid telefonmarknadsföring. Även om man under samtalet ombeds delta i till exempel en stödverksamhet, kan det vara fråga om ett vanligt säljsamtal i stället för en välgörenhetsinsamling. Under samtalet blir du vilseledd att tro att det är fråga om en donation, även om det i själva verket är en produkt som säljs till dig. I sådana situationer går inte den summa du betalar till välgörenhet.

Det är också fråga om bedrägeri när man inte tydligt eller överhuvudtaget berättar för dig att du genom att skänka pengar en gång till exempel blir prenumerant på en tidning.

Har insamlingen penninginsamlingstillstånd?

En förutsättning för penninginsamling är att man har ansökt om penninginsamlingstillstånd hos Polisstyrelsen eller gjort en anmälan till polisinrättningen om småskalig insamling. En laglig insamling har ett tillståndsnummer eller ett nummer för småskalig insamling.

Kontrollera om den som ber om en donation har penninginsamlingstillstånd. På det sättet kan du försäkra dig om att pengarna går till det ändamål som nämns under samtalet.

Du kan försäkra dig om att en penninginsamling är laglig med hjälp av följande frågor:

  1. Vad heter tillståndshavaren och vilket nummer har tillståndet?
  2. När och var utförs insamlingen?
  3. Vilken myndighet har beviljat tillståndet?
  4. Vad är syftet med de pengar som samlas in?