Mirakelprodukter

Med mirakelprodukter avses produkter vars egenskaper man ger tomma löften om. I synnerhet bantnings- och potenspreparat säljs som mirakelprodukter. Dessa marknadsförs i allmänhet genom att vädja till människors önskan att förbättra sin livskvalitet på ett snabbt, enkelt och förmånligt sätt. Var uppmärksam om du får överdriven information om användningen av en produkt och dess effekter. 

Beställning av en mirakelprodukt leder ofta till en beställningsfälla

Det sägs ofta att mirakelprodukterna är nya toppuppfinningar och otroliga effekter utlovas om man använder dem. Typiska mirakelprodukter såsom vitaminpreparat eller kosmetika marknadsförs i allmänhet via e-post och sociala medier. Vanligtvis leder ett billigt introduktionserbjudande på en mirakelprodukt till en beställningsfälla, där konsumenten mot sin vilja blir bunden till en långvarig beställning.

Marknadsföring av kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel och i marknadsföringen av dem får endast godkända närings- eller hälsopåståenden användas. Det ska finnas tillräckliga och tillförlitliga vetenskapliga forskningsrön om de påstådda egenskaperna och påståendena ska ingå i EU:s lista över godkända påståenden. I marknadsföringen av kosttillskott får man inte heller framställa/hänvisa till egenskaper som förebygger, behandlar eller botar sjukdomar. Därmed får man inte använda medicinska påståenden för kosttillskott, även om det skulle finnas vetenskapliga bevis för detta.