Bedrägerier som gäller semesterklubbar och semesteraktier

Försäljningsbedrägerier som gäller semesterandelar och klubbmedlemskap förekommer i allmänhet på solsemestermål. Bedrägerier som gäller återförsäljning av andelar kan man däremot också drabbas av i Finland. Var försiktig om semesterandelen eller klubbmedlemskapet marknadsförs som en investering med utlovad årsränta, betydande hyresintäkter eller värdeökning eller om du blir lovad att andelen/medlemskapet är lätt att sälja vidare. 

Minneslista för den som ska köpa semesterandelar och klubbmedlemskap

1) Vem ingår du avtal med och vad vet du om försäljaren? Kontrollera företagets bakgrund och andras erfarenheter.
2) Lita inte på muntliga löften. Kräv att få allt som avtalats i skriftlig form. Vid en eventuell konflikt kan det vara svårt att bevisa muntliga löften som säljaren gett.
3) Läs avtalsvillkoren noggrant. Skriv aldrig under ett avtal som du inte har hunnit läsa igenom eller vars innehåll du inte förstår. Be vid behov om att få ta med dig pappren till hotellet så att du hinner bekanta dig med dem i lugn och ro.
4) Ta reda på alla kostnader förknippade med användningen av semesterandelen eller -klubben (startinvestering, bruksvederlag, årlig medlemsavgift, flygresor osv.)
5) Inga förskott! Gå inte med på att betala något vid presentationen eller innan ångerfristen (14 dagar) har löpt ut, eftersom det strider mot lagen att begära förskott.
6) Kontrollera med säljaren att du har ångerrätt och begär ett skriftligt avtalsvillkor om det.

Återförsäljningsbedrägeri

Det finns ingen välfungerande andrahandsmarknad för semesterandelar eller klubbmedlemskap. Det vet också bedragare som utnyttjar situationen. Var kritisk till erbjudanden om återförsäljning och betala aldrig i förskott.
Att ta ut ett förskott i samband med att man ingår ett avtal om återförsäljning är förbjudet enligt lagen. Kom också ihåg att det medför en avsevärd risk att nappa på erbjudanden där man lovar att sälja en gammal semesterandel om du först köper en ny semesterandel som har ”ett bättre återförsäljningsvärde” eller en till semesterandelsvecka i anslutning till din egen semesterandelvecka.