Ta reda på om du endast har beställt ett introduktionspaket

Ta hjälp av exemplen nedan för att kontrollera om du endast har beställt ett introduktionspaket eller om du också har förbundit dig till fortsatta leveranser och därmed är skyldig att betala för dem. Om du endast har beställt ett introduktionspaket behöver du inte betala för fortsatta leveranser. Om du anser att du inte är betalningsskyldig ska du skicka en skriftlig reklamation till företaget. 

Introduktionspaket från telefonförsäljare

Exempel: Jag beställde enbart ett introduktionspaket av telefonförsäljaren, men började ändå få avgiftsbelagda fortsatta leveranser. Säljaren påstod att jag hade förbundit mig till en längre och dyrare beställning.

Om telefonförsäljaren låter förstå att det endast är fråga om att man beställer en engångsförpackning, uppstår inget avtal om fortlöpande beställning. Med andra ord ska säljaren i marknadsföringen av en långvarig beställning tydligt berätta om beställningens varaktighet. Om företaget inte kan bevisa att fakturan är befogad, till exempel med hjälp av en inspelning av telefonsamtalet, behöver du inte betala fakturan och företaget kan inte kräva att du returnerar produkten.

 

Introduktionspaket från webbutik

Exempel: Ett företag annonserade på sin webbplats om en mycket förmånlig provförpackning som jag beställde. Enligt säljaren har jag dock förbundit mig till dyra fortsatta leveranser genom att kryssa för i en ruta.

Om reklamen låter förstå att det endast är fråga om att man beställer en provförpackning, uppstår inget avtal om fortlöpande beställning. Fakturan för den fortlöpande beställningen är obefogad och behöver inte betalas om uppgifter som är väsentliga för beställningen, såsom beställningens varaktighet, har dolts i avtalsvillkoren.