Reklamation till indrivningsbyrå

Om du har fått ett kravbrev om fortsatt leverans som du inte har beställt, ska du göra en reklamation till indrivningsbyrån. Det är bättre att göra reklamationen per e-post än per telefon.

Gör en reklamation till indrivningsbyrån

Uppge att fakturan är obefogad eftersom du endast har beställt ett introduktionspaket eller inte har beställt någon produkt alls.

  • Om reklamen eller säljsamtalet låter förstå att du endast erbjuds en provförpackning eller produkt, uppstår inget avtal om fortlöpande beställning.
  • Fakturan eller kontodebiteringen är obefogad till exempel om de uppgifter som är väsentliga för beställningen har dolts i avtalsvillkoren eller om det i säljsamtalet inte tydligt har informerats om hur länge avtalet är i kraft.

Indrivningsbyrån är skyldig att kontrollera att fakturan är korrekt hos det företag som skickat den och avbryta indrivningen tills det är bekräftat. Indrivningsbyrån ska också informera dig om eventuella fortsatta åtgärder. Om du ändå inte informeras om ditt ärende, kan du höra dig för hos indrivningsbyrån.

Reklamaatioon kannattaa liittää kaikki tapausta koskevat asiakirjat kuten esimerkiksi reklamaatio yritykselle ja lasku. Säilytä itselläsi lähettämäsi reklamaatio ja tapausta koskevat alkuperäiset asiakirjat.

Kontakta rådgivningstjänsterna

Om din reklamation inte ger resultat, du behöver personlig hjälp och