Bedrägerier mot äldre

Även om vem som helst kan råka ut för bedrägerier är risken att bli utsatt för ett bedrägeriförsök särskilt stor för äldre personer. Äldre kan ha svårt att identifiera ett bedrägeri, till exempel på grund av något som försämrar funktionsförmågan, såsom en minnessjukdom. Därför är det bra om de närstående är medvetna om olika former av bedrägerier.

Telefonförsäljning

Äldre personer eller deras närstående kontaktar ofta konsumentmyndigheterna angående problem som är kopplade till telefonförsäljning.

I allmänhet tar de kontakt på grund av en beställningsfälla, det vill säga att någon har låtit konsumenten förstå att hen endast gör en förmånlig engångsbeställning, när det i själva verket varit fråga om en dyr fortlöpande beställning.

Telefonförsäljning är också förknippad med en form av bedrägeri där konsumenten får en produkt och faktura, även om konsumenten har meddelat säljaren att hen inte alls vill göra en beställning.

Bedrägerier är också situationer där telefonförsäljning är förklädd som forskning eller en insamling för välgörenhet.

 

Hemförsäljning

Även vid hemförsäljning kan det förekomma bedrägerier. Någon kan till exempel försöka sälja onödiga eller överprissatta renoveringar till en äldre person. Det bästa sättet att skydda sig mot sådana problem är att undersöka erbjudandet i lugn och ro och diskutera det med en person man känner och litar på. Man ska aldrig underteckna ett avtal utan att först ha tänkt igenom det och i synnerhet inte om säljaren försöker påskynda det eller utövar påtryckningar.

Minneslista

  1. Erbjudanden som låter för bra är i allmänhet bedrägerier.
  2. Gratisprover och introduktionserbjudanden leder i allmänhet till fortlöpande beställningar.
  3. Överväg erbjudandet i lugn och ro. Tala med en person du känner och litar på innan du beställer något eller undertecknar avtal. Man kan också be konsumentrådgivningen om anvisningar.
  4. Kontrollera alltid att fakturan du har fått är befogad. Kontakta avsändaren om det finns oklarheter på fakturan.
  5. Banken eller andra officiella aktörer frågar aldrig efter bankkoder per telefon.