Så här identifierar och undviker du bedrägerier

I allmänhet har bedrägerier planerats och genomförts så omsorgsfullt att vem som helst kan bli lurad. Därför är det bra att förhålla sig kritiskt till alla överraskande samtal, meddelanden och erbjudanden som är det minsta tvivelaktiga.

Även om det hela tiden uppstår nya former av bedrägerier, kvarstår vissa kännetecken.

Vid ett typiskt bedrägeri får man ett erbjudande som

  • låter för bra för att vara sant
  • gäller endast en mycket kort tid och kräver att man svarar direkt
  • riktas bara till dig eller en liten utvald grupp
  • kan innehålla skrivfel eller dåligt språk

Hur kan man undvika att bli lurad?

Det är viktigt att kunna skilja mellan bedrägeri och saklig handel. Om en säljare överraskande tar kontakt eller om du får ett lockande erbjudande, tänk igenom det i lugn och ro. Ta dig tid att bekanta dig med erbjudandet, diskutera det med dina närstående eller en myndighet och fundera också på följande:

  • vem står bakom erbjudandet, vem har jag att göra med?
  • vad binder jag mig till?
  • vilka risker kan det innebära för mig om jag godkänner erbjudandet?
  • vad kommer jag att betala för,
  • är fakturan jag fick påhittad?