Affärs- och investeringsbedrägerier

Har du blivit erbjuden en unik möjlighet att tjäna mycket pengar snabbt och enkelt? Eller har du fått ett investeringstips som låter för bra för att vara sant? Se upp – det är mycket sannolikt fråga om en bluff.

Nätverksmarknadsföring

Nätverksmarknadsföring är en tillåten form av direktförsäljning. Vanligtvis måste den som ska bli nätverksförsäljare skaffa ett startpaket som innehåller nödvändigt material och tillgång till stödtjänster för att starta affärsverksamheten. Nätverksförsäljarens inkomster grundar sig på den egna försäljningsvolymen och det egna undernätverkets försäljningsvolym.
När bedrägerier sker inom nätverksmarknadsföring får den som vill bli nätverksförsäljare tomma löften om försäljningsinkomster eller andra förmåner. Lita inte blint på intyganden och rekommendationer av personer som berättar hur mycket de har förtjänat. Kontrollera företagets bakgrund och läs avtalsvillkoren noggrant.

 

Pyramidbedrägerier

Pyramidbedrägerier genomförs ofta på ett sätt som är jämförbart med nätverksmarknadsföring. Ett pyramidspel skiljer sig dock från den lagliga nätverksmarknadsföringen genom att inkomsterna inte är beroende av försäljningen av produkter eller tjänster, utan av värvandet av nya medlemmar och deras anslutningsavgifter. Med andra ord är det verkliga syftet att samla in pengar från nya medlemmar som löser in startpaket. Pyramidspel är förbjudna i Finland och i många andra länder.

Om du misstänker att du blir inbjuden att delta i ett pyramidspel, ska du anmäla detta till Polisstyrelsens lotteriförvaltning. Om du har fallit offer för ett brott ska du kontakta den lokala polisen.

 

Investeringsbedrägerier

Ett investeringsbedrägeri kan bestå av ett lockande investeringserbjudande som gäller till exempel aktier, obligationslån, kryptovaluta, metaller eller alternativa energiformer. Kom ihåg att löften om hög avkastning innebär en hög risk.

Man kan känna igen ett bedrägeri på följande tecken

  • Investeringen låter för bra för att vara sann.
  • Beslutsfattandet påskyndas och pressas fram.
  • ”Bara för dig”, ”begränsat parti”. Ett lysande placeringsobjekt erbjuds endast till en mycket begränsad grupp.
  • Samtalet eller e-postmeddelandet kommer från utlandet och från en okänd aktör. Kontakten sker i allmänhet på engelska.
  • Tjänsteleverantören saknar tillstånd. Det är kanske det säkraste tecknet på att det är fråga om ett bedrägeri. För att tillhandahålla investeringstjänster i Finland behövs antingen Finansinspektionens verksamhetstillstånd eller verksamhetstillstånd från ett annat land och att Finansinspektionen notifierat att investeringstjänsterna erbjuds i Finland.