Konkurssit

Jos olet tilannut tuotteen konkurssiin menneestä kaupasta ja maksanut siitä ennakkoon

Jos olet tilannut tuotteen kaupasta, joka on mennyt konkurssiin, ja maksanut siitä ennakkoon, mahdollisuutesi saada rahasi riippuu siitä, miten olet ostoksesi maksanut.

  • Jos olet maksanut luottokortilla tai tuotteen hankkimiseksi myönnetyllä luotolla, voit vaatia maksun palauttamista luotonantajalta. Myös maksukortin debit-ominaisuudella maksetuista ostoksista voit mahdollisesti vaatia hyvitystä korttiyhtiöltä, jos yhtiö on korttiehdoissaan tai muutoin tähän sitoutunut.

  • Sinulla on oikeus edellä mainituissa tilanteissa reklamoida luotonantajalle toimittamattoman tuotteen lisäksi esimerkiksi siitä, että olet käyttänyt etämyynnin 14 vuorokauden peruuttamisoikeutta tai siitä että sinulla edelleen on oikeus peruuttamisoikeuden käyttämiseen. Jos peruutat verkkokaupassa tehdyn etämyyntisopimuksen, peruuntuu mahdollinen siihen liitännäinen luottosopimus ilman erillistä toimenpidettä. Myyjän mentyä konkurssiin tulee peruutustilanteessa reklamoida luotonantajalle.
  • Jos olet maksanut muulla tavoin kuin luottokortilla tai tuotteen hankkimiseksi myönnetyllä luotolla, esimerkiksi verkkopankissa tai muulla tavoin ennakkoon, eikä maksamaasi tuotetta ole esimerkiksi liikkeen varastossa eroteltu sinulle kuuluvaksi, joudut valvomaan saataviasi konkurssimenettelyssä. Ota yhteyttä konkurssipesän pesänhoitajaan, joka laatii pesäluettelon. Kun se on valmis, tuomioistuin päättää, raukeaako konkurssi varojen puutteeseen vai jatkuuko se. Jos konkurssi jatkuu, määrätään valvontapäivä, jolloin kuluttajat voivat valvoa saataviaan konkurssissa. Saatavia pitää vaatia pesänhoitajalta kirjallisesti valvontakirjelmällä, jossa eritellään saatavat ja niiden perusteet.

  • Konkurssiin menneellä liikkeellä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta lahjakortteja. Kun yritys on asetettu konkurssiin, sillä ei enää ole oikeutta määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta. Omaisuutta hoitaa tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja. Lain mukaan konkurssipesällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta lahjakortteja, jotka on ostettu ennen konkurssin alkamista. Sinun kannattaa valvoa lahjakorttisaatava konkurssissa, jolloin sinun tulee toimittaa pesänhoitajalle kirjallinen valvontakirjelmä, jossa eritellään saatava ja peruste.

Konkurssimenettely (konkurssiasiamiehen toimisto)

Palvelun virheestä valittaminen, jos palveluntarjoaja on mennyt konkurssiin

Palvelun virheestä voi valittaa myös palvelun myyjän käyttämälle alihankkijalle, joka työn on tehnyt. Jos esimerkiksi remontin pääurakoitsija on mennyt konkurssiin ja aliurakoitsijan työssä on virhe, kuluttaja voi valittaa suoraan aliurakoitsijalle.

Kuluttajalla on ensin oikeus vaatia työn korjaamista tai palvelun uusimista. Jos korjaus tai palvelun uusiminen ei onnistu, kuluttajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta. Kaupan purkamista voi vaatia, jos virhe ei ole vähäinen tai virhettä ei voi korvata muilla keinoilla.

Vaikka alihankkijan vastuu tuotteen virheestä noudattaa samoja periaatteita kuin myyjänkin, se ei kuitenkaan ole aivan yhtä laaja.

  • Jos virhe on syntynyt alihankkijasta riippumattomasta syystä vasta sen jälkeen, kun suoritus luovutettiin myyjälle, se ei ole vastuussa virheestä.
  • Jos virhe hyvitetään kauppahinnan takaisinmaksulla tai hinnanalennuksella, hyvitys lasketaan hinnasta, jolla alihankkija möi suorituksensa myyjälle - ei ostajan maksamasta kauppahinnasta. Mahdollisessa kaupanpurkutilanteessa kuluttaja ei siis voi vaatia alihankkijaa palauttamaan koko kauppahintaa.

Virheilmoitus alihankkijalle on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitä­nyt havaita se. Viimeistään ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa virheen ha­vait­semi­ses­ta.
Viat ja viivästys

Tavaran virheestä valittaminen, jos myyjä on mennyt konkurssiin

Tavaran virheestä voi valittaa myös valmistajalle, maa­han­­tuojalle tai muulle aikaisempaa myyntiporrasta edustavalle yritykselle. Virheestä voi valittaa ja vaatia hyvitystä, vaikka takuuta ei olisi tai se olisi umpeutunut.

  • Kun valmistajan tai maahantuojan antama takuu on voimassa, tavaran virhe hyvitetään takuuehtojen mukaisesti.
  • Jos tavaralla ei ole takuuta tai takuuaika on umpeutunut, valmistaja tai maa­han­­tuoja vastaa tavaran virheestä esimerkiksi silloin, kun se normaalissa käytössä kestää lyhyemmän aikaa kuin samanlaatuisten ja -hintaisten tavaroiden oletetaan kestävän. Tällöin virheen ensisijaiset hyvitysvaihtoehdot ovat virheen korjaaminen tai tuotteen vaihto virheettömään. Jos korjaus tai tavaran vaihto ei onnistu, kuluttajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkamista.

Aikaisemman myyntiportaan vastuu virheestä noudattaa samoja periaatteita kuin myyjänkin, mutta ei ole aivan yhtä laaja.

  • Jos virhe on syntynyt valmistajasta tai maahantuojasta riippumattomasta syystä vasta sen jälkeen, kun tavara luovutettiin myyjälle, ne eivät ole vastuussa virheestä.
  • Jos virhe hyvitetään kauppahinnan takaisin maksulla tai hinnanalennuksella, hyvitys lasketaan hinnasta, jolla valmistaja tai maahantuoja möi tavaran myyjälle - ei ostajan maksamasta kauppahinnasta. Mahdollisessa kaupanpurkutilanteessa kuluttaja ei siis voi vaatia valmistajaa tai maahantuojaa palauttamaan koko kauppahintaa.

Virheilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitä­nyt havaita se. Viimeistään ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa virheen ha­vait­semi­ses­ta.
Viat ja viivästys

Korvausten hakeminen, kun matkatoimisto on mennyt konkurssiin

Jos kyseessä on kuluttajan ostama valmismatka, etukäteen maksetusta matkasta voi hakea korvausta Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Toimintaohjeet löytyvät Kilpailu- ja kuluttajaviraston Matkatoimiston konkurssi -sivulta.
Matkatoimiston konkurssi


Asiasanat: Konkurssi
Päivitetty 12.5.2014 Tulosta