Tavaran vika tai puute

Tavarassa on virhe, jos sen laji, määrä, ominaisuudet tai pakkaus ei vastaa sovittua. Alennuksella myytäviä tuotteita koskevat samat säännöt kuin normaalihintaisia tuotteita.

Mikä tahansa vika tavarassa ei ole myyjän vastuulle kuuluva virhe. Jos muuta ei ole sovittu, tavarassa on virhe esimerkiksi silloin, kun

  • tavara ei sovi käyttöön, johon se on tarkoitettu.
  • tavara ei vastaa tietoja, joita siitä on etukäteen annettu.
  • tavara kestää lyhyemmän aikaa kuin perustellusti voi odottaa.
  • tavara ei ole pakattu asianmukaisella tavalla sen säilyttämiseksi tai suojaamiseksi.
  • tavaralle ei ole annettu riittäviä asennus- ja käyttöohjeita suomen- ja ruotsinkielellä.
  • tavara ei täytä turvallisuusvaatimuksia.

Myyjä ei vastaa viasta, josta ostaja on tiennyt kauppaa tehtäessä. Myyjä ei ole myöskään vastuussa

  • tavaran tai sen osan tavanomaisesta kulumisesta.
  • tavaran vääränlaisesta käsittelystä.
  • käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä.
  • tavaran luovutuksen jälkeen kuluttajalle sattuneesta tapaturmasta.
Päivitetty 12.3.2014 Tulosta

Takuu-apuri

Selvitä apurilla, onko myyjä vastuussa tavaran virheestä ja miten virheen voi hyvittää.

Lainsäädäntö