Fel och fördröjningar vid renovering - Kilpailu- ja kuluttajavirasto