Lär dig känna igen bedrägeri

Det gemensamma för bedrägerier är att du lockas att ge ut dina pengar, dina personuppgifter eller dina konto- och kreditkortsuppgifter, vanligen utan att du får något i utbyte eller mot en produkt som inte motsvarar löftena. Bakom bedrägerierna finns ofta professionell kriminalitet.

Bedrägerioffrens möjligheter att få tillbaka sina pengar är oftast små, så enklast undviker man problem genom att känna igen riskerna och skydda sig på rätt sätt. På den här webbplatsen får du tips om hur du kan avvärja olika slags bedrägeri.

Ett erbjudande som låter för bra är sällan sant

Det bästa sättet att skydda sig är vanligen att använda sunt förnuft. Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant är det sällan sant. Det lönar sig alltid att fråga sig

  • varför just jag blir kontaktad
  • vad man i själva verket vill av mig
  • vilka risker jag utsätts för om jag gör som jag blir uppmanad.

En orsak till att bedrägeriförsök lyckas är att de ofta utnyttjar psykologiska metoder mycket effektivt:

  • De vädjar till människors önskemål om snabba pengar, bättre liv eller viktnedgång.
  • De åberopar auktoriteter.
  • De säger att erbjudandet gäller bara en mycket kort tid eller att det finns endast ett begränsat antal av produkten.
  • De innefattar en nominell gåva, varefter konsumenten känner sig skyldig att göra en gentjänst och det känns svårare att tacka nej.

Kontakta myndigheterna

Att berätta om suspekta fall är det effektivaste sättet att stoppa bedragarna och göra myndigheterna medvetna om saken.

Det lönar sig inte att skämmas för att man har blivit utsatt för bedrägeri. Vem som helst kan bli bedragen oberoende av ålder eller utbildning. Genom att berätta din historia kan du kanske hjälpa andra att undgå samma problem och sätta stopp för bedrägeriet.


Nyckelord: Bedrägeri
Uppdaterad 2.6.2014 Skriv ut

Hjälp oss att förhindra bedrägerier