Presentkort

Huruvida ett företag får ge presentkort som gottgörelse beror på om det handlar om korrigering av ett fel eller om en felfri produkt:

  • Om produkten har ett sådant fel som företaget ansvarar för behöver man inte godta ett presentkort. I sådana fall bör försäljaren i första hand reparera produkten eller byta ut den mot en motsvarande produkt. Om detta inte är möjligt kan du kräva att få en rabatt eller att få häva köpet.
  • Om det handlar om en felfri produkt som affären inte har lovat någon returrätt för är det god kundservice att ge ett presentkort i utbyte för den returnerade produkten. Försäljaren är alltså inte tvungen att ta emot en produkt och häva köpet bara för att du ångrat dig. Ett köp kan hävas utan särskild orsak endast inom distans- och hemförsäljningen.
    Fel och dröjsmål
    Distansförsäljning (webb, post, telefon)

Presentkortets villkor bör följas

Presentkortets villkor bör följas. Om företaget inte på presentkortet tydligt nämnt begränsningarna för dess användning kan konsumenten anta att det inte finns några särskilda begränsningar, t.ex. för presentkortets giltighetstid.  

Allmän praxis är att en produkt kan beställas eller en tjänst kan bokas inom presentkortets giltighetstid, eftersom det kan vara svårt för konsumenten att veta hur lång tid på förhand bokningen borde göras.  

Det lönar sig alltid för konsumenten att kontrollera om presentkortet har några begränsningar: hur länge det är i kraft, i vilka affärer det kan användas och om man kan använda det för att köpa reaprodukter. Det lönar sig också att ta reda på om presentkortets hela summa måste användas på en gång, om det kan användas under flera olika köp, eller om man kan få den överblivna summan i kontanter.

Ett företag som gått i konkurs har rätt att vägra att ta emot presentkort

När ett företag har försatts i konkurs har det inte längre rätt att bestämma över den egendom som hör till konkursboet. Egendomen förvaltas av en boförvaltare som förordnas av en domstol. Enligt lag har konkursboet rätt att vägra att ta emot presentkort som har köpts innan konkursförfarandet inleddes. Ägaren av presentkortet ska dock skriftligen underrätta boförvaltaren om sin fordran, så att den beaktas i skiftet av konkursboets tillgångar.
Konkurser


Nyckelord: Lahjakortti
Uppdaterad 24.6.2014 Skriv ut