Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat


SUUNNITELMAT


SEURANTATIEDOT

 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilinpäätökset
  Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.
  2016
  2015
  2014
  2013
 • Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot
  Kannanotot Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
  2015
  2014
  2013


Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.


SUUNNITELMAT


ARVIOINNIT JA SELVITYKSET


Päivitetty 1.3.2017 Tulosta