Reklamationsblanketter som hjälper konsumenten att göra en reklamation och ge respons till ett företag - Kilpailu- ja kuluttajavirasto