Fel i varan

Om det finns ett fel i varan du köpt kan du vända dig till din avtalspart, det vill säga säljaren, för att korrigera felet. Du kan göra en reklamation om fel i varan till säljaren till exempel när varan är bristfällig, inte fungerar ordentligt eller går sönder i förtid, inte motsvarar uppgifterna om varan eller inte lämpar sig för sitt användningsändamål.

Lös dina problem med felaktiga eller bristfälliga varor med hjälp av våra anvisningar.

  • vilka de allmänna principerna för konsumentskydd är när något du köpt uppvisar fel eller brister.
  • om säljaren, importören och tillverkaren på basis av felansvar eller garanti ansvarar för en felaktig produkt.
  • när man med stöd av konsumentskyddslagen kan kräva hävning av köpet, prisavdrag eller annan ersättning.

Anvisningarna lämpar sig till exempel för följande situationer:

  • egenskaperna hos en hushållsapparat eller ett klädesplagg motsvarar inte den givna informationen.
  • en produkt (bl.a. television, dator, telefon, möbel, tvättmaskin, klädesplagg) går sönder för tidigt i förhållande till dess normala livslängd eller användningstid.

 

För företag